Život na hranici 1994 - 2009

Dva díly Života na česko - rakouské hranici v letech 1994 - 2009. Koncepce Thoma Samhaber, kamera a střih Peter  Gold 2009. Waldviertler Akademie. Názory a vzpomínky občanů z obou stran hranice, jak ji vnímali, jaké to bylo žít na hranici I a II.

Vítejte ve Slavonicích!

Slavonicko a přilehlá část Rakouska jsou stále poznamenány stigmatem odsunu původních obyvatel a zpřetrháním kořenů. Realizací projektu Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků I. a II. se snažíme tato bílá místa zaplňovat. Rádi přivítáme Vaše náměty, tipy, vzpomínky. Kontaktní osobou projektu je Tomáš Heczko - tel.: 775 030 186, www.centreforthefuture.org