Záznam vidopřednášky Michala Stehlíka

Michal Stehlík se zabývá historiií regionu dlouhodobě a vydal na toto téma již řadu odborných prací. Podívejte se na záznam přednášky o bouřlivém 20. století v Slavonicích: https://youtu.be/TMxuPeTPT5k

Srpen 1968 ve Slavonicích

Podařilo se nám získat pár scanů fotek s nápisy po okupaci v srpnu 1968 ve Slavonicích - najdete je ve fotografiích města. Prosíme všechny, kdož máte doma nějaké dokumenty či fotografie o zapůjčení - kontakt Tomáš Heczko Institut Slavonice (stará škola na dolním náměstí) - tel: 775 030 186. Vše v pořádku vrátíme.

Vítejte ve Slavonicích!

Slavonicko a přilehlá část Rakouska jsou stále poznamenány stigmatem odsunu původních obyvatel a zpřetrháním kořenů. Realizací projektu Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků I. a II. se snažíme tato bílá místa zaplňovat. Rádi přivítáme Vaše náměty, tipy, vzpomínky. Kontaktní osobou projektu je Tomáš Heczko - tel.: 775 030 186, www.centreforthefuture.org