církevní slavnosti

Církevní slavnosti ve Slavonicích do roku 1945. Eucharistický kongres ve Slavonicích - se konal ve dnech 29.-30. června 1929 a to pro katolíky jižní, západní a střední Moravy. V předvečer se nejprve konala mše svatá s rozsvícenými svíčkami, které se zúčastnilo 3000 lidí. Nedělního eucharistického procesí se účastnilo kolem 8 000 lidí. Procesí vedl probošt Dr. Emanuel Waldstein-Wartenberg, dále 28 kněžích a 3 hudební kapely. Hlavní obřad se konal na Hlavním náměstí, kde pontifikální mši celebroval probošt Emanuel Waldstein-Wartenberg z Mikulova, vystoupil též prof. Danziger z Českých Křídlovic (Groß-Grillowit), prof. Dr. Theodor Deimel ze Slavonic a děkan Christian Honsig z Jihlavy. Celkový počet účastníků se odhadoval na 10 000.

Zdroj: Das interessante Blatt, Do, 18. Juli 1929, S. 6.