Horní náměstí

Horní náměstí, náměstí Konráda Henleina, Gottwaldovo náměstí,... Jména menšího ze dvou slavonických náměstí se ve 20. století střídala stejně rychle, jako u náměstí dolního. I tyto změny vypovídají o překotném vývoji, který poskytoval všechno jiné než jistotu a bezpečí pro slavonické obyvatele.