Mutná

Vesnice Mutná (německy Mutten) leží 1,8 km jihovýchodně od obce Cizkrajov, které je místní částí, v nadmořské výšce 473 m. Lokalizována je do širokého údolí Moravské Dyje, v jihovýchodní části Dačické sníženiny. Mutná byla až do roku 1964 samostatnou obcí, tímto rokem se stala místní částí obce Cizkrajov. V obci žilo do roku 1945 převážně německé obyvatelstvo, český živel reprezentovala rodina O. Kusla. Po roce 1945, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto, do obce přišli především novoosídlenci z Třebíčska a Telčska. V současné době je v obci osídleno 41 domů. 

Ves je v historických pramenech poprvé uváděna v roce 1651. Podle lánového rejstříku bylo ve vsi před třicetiletou válkou 26 usedlostí. V roce 1843 žilo v Mutné 302 obyvatel v 53 domech a 69 domácnostech. Byl zde v té době vrchnostenský dvůr. Na pondělní týdenní trhy se jezdilo do Slavonic. Škola v obci nikdy nebyla, děti chodily do školy v Cizkrajově, po jejím zavření pak do Slavonic nebo do Dačic. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno v roce 1932.

Na obrázku vidíte rodný dům Johanna Strommera, Mutná čp. 16.

Další informace a foto: wikipedia.org

 

Mutná-johann strommer-kaplička

Mutná-johann strommer-kaplička

Obrázek potomka odsunutých obvytel Mutné -Johanna Strommera -kaplicka v Mutné - byl převzat z www.panoramio.com

Mutná - Osudy Otakara Kusla1

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 2

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 3

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 4

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 5

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

?utná - osudy Otakara Kusla 6

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 7

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - osudy Otakara Kusla 8

Kopie textu z knihy Miloslava Růžičky - Vyhnanci II. Akce Kulak. Zločin proti lidskosti! Vydal autor v roce 2011. Tisk: Tiskárny Havl. Brod, v níž popisuje 83 životních příběhů selských rodin z celé republiky, které komunistický režim po svém nástupu k moci vyhnal z rodných gruntů.

Mutná - původní obyvatelé podle č.p.

Mutná - původní obyvatelé podle č.p.