Muzeum československého opevnění, bunkry

Bunkr u SlavonicNa obranu naší země před nacistickou agresí byl na sklonku třicátých let minulého století vybudován mohutný obranný val kolem celé hranice Československé (tzv. první) republiky , jehož součástí byla i linie v okolí Slavonic na Jindřichohradecku. Podrobnosti naleznete na webových stránkách areálu.

Areál, o který se nadšeně stará především pan Jiří DUCHOŇ,  je ukázkou části obranné pevnostní linie, tvořené systémem pozorovacích a palebných průseků, protipěchotními a protitankovými překážkami v délce téměř 200 m a devíti rekonstruovanými objekty lehkého opevnění vz. 37 (řopíky) do stavu z období mobilizace v září 1938. Běžně je přístupný jeden objekt v jádru areálu, plně vybavený a vyzbrojený. Uvidíte např. původní kulomety vz. 26 a 37, pušky vz. 24, funkční ruční ventilátor a pozorovací periskopy, výstroj osádky a další zařízení. Prohlídka objektu je s odborným výkladem průvodce. Je zde možnost zakoupení pevnostní literatury, pohlednic, suvenýrů a turistické známky č. 1127. Po všech objektech areálu Vás provede naučná stezka doplněná informačními tabulemi. V době letních prázdnin bývají přádány i tzv. „velké prohlídkové akce“, kdy bývá zpřístupněno všech pět expozičních objektů rekonstruovaných jak do stavu z roku 1938, tak do stavu poválečné reaktivace z let 1949 – 1989.

Každou první sobotu v srpnu bývá též pravidelně pořádána tradiční bojová ukázka „Přepadení řopíků 1938“,  rámcově vložená do období září 1938. Areál patří v současnosti k nejlepším expozicím lehkého opevnění v ČR.

V Muzeu československého opevnění se každoročně koná hraná ukázka přepadení řopíků

V Muzeu československého opevnění se každoročně koná hraná ukázka přepadení řopíků, tato je z roku 2012.