Návrat paměti krajiny

Projekt Návrat paměti krajiny s podtitulem Staré Město pod Landštejnem 1918 – 1960 byl projektem občanského sdružení Česká Kanada. Spolupracujícími spolky byla rakouská Waldviertel Akademie, náš Krasohled a Slavonická renesanční společnost. Cílem projektu bylo skutečně navrátit paměť krajině, kterou postihly zásadní změny v první polovině 20. století. Vznik ČSR, první republika, krize 30.tých let, druhá světová válka, odsun, příchod nových osídlenců, komunistická diktatura. To je jen ve zkratce přehled historických přemetů, kterými muselo toto místo projít. Projekt si kladl za úkol jednak dosáhnout jistého návratu prostřednictvím setkání starousedlíků, kteří byli po roce 1945 odsunuti. Dále bylo cílem projektu zřízení digitálního archivu České Kanady a vydání publikace zpracovávající historii místa.

Dalším výstupem byla výstava instalovaná ve Starém Městě pod Landštejnem, rakouském Kautzenu a Českém centru ve Vídni. Setkání rodáků se uskutečnilo 14. – 15. 8. 1999 ve Starém Městě pod Landštejnem a bylo velmi úspěšné. Publikace byla vydána na konci roku 1999. Digitální archiv vzniklý z tohoto projektu se poté stal základem mnoha dalších projektů. Mezi hlavní organizátory projektu za Českou Kanadu patřili Petr Vermouzek a Pavel Kamír. Moje role v projektu spočívala v historickém výzkumu, práci na digitálním archivu, přípravě publikace a výstav, které byly otevřeny ve Starém Městě pod Landštejnem, rakouském Kautzenu a v českém centru ve Vídni.

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph. D.

Na cestě u Starého Města

Na cestě u Starého Města


Staré Město v zimě

Staré Město v zimě


Setkání rodáků ve Starém Městě - 1999

Setkání rodáků ve Starém Městě - 1999