Slavonické opevnění

Fotografie zbytků středověkého městského opevnění.