Prameny

Partyzáni rukojmí lynčovali, někoho i ubili, vzpomínají v knize Němci

30. června 2014  11:57
Bylo to pár dní, na které většina pamětníků do konce života nemůže zapomenout. Události krátce po druhé světové válce v jihočeském pohraničí a příběhy Němců, kteří žili v okolí Nové Bystřice a Jindřichova Hradce, popisuje kniha Vzpomínky na vyhnání německy mluvících obyvatel.

Zdroj: http://budejovice.idnes.cz/partyzani-po-valce-nemecka-rukojmi-lyncovali-casto-je-ubili-k-smrti-1p6-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140623_2076218_budejovice-zpravy_mbe

Vzpomínky na vyhnání německy mluvících obyvatel z Novobystřicka a Jindřichohradecka 1945 - 1946. Vydavatel: rada Domovského okresu Nová Bystřice, Geislingen/Steige, Německo 2014. Franz Schöberl, předseda Domovského okresu N. Bystřice. Překlad a redakce: Monika Horáková. ISBN 978-3-927498-38-9.

V archivu spolku Slavonická renesanční společnost je publikace "Das Zlabingser Ländchen in Südmähren - von Althart bis Zoppanz" , která vyšla v roce 2006 a kterou vydal Kreisrat Zlabings im Südmährischen Landschftsrat. Obsahuje stručnou historii bývalého slavonického okresu, mapy a informace o jednotlivých obcích doplněné řadou starých fotografií a kreseb. Knížku daroval jeden z vyhnaných obyvatel Slavonic, pan Wolfgang Znaimer, kterému bylo v roce 1945, když musel s celou rodinou odejít, devět let.

Víme, že většina historických pramenů je někde uložena a zpracována či zpracovávána, digitalizuje se ... Nicméně často jsou založené někde v hlubinách archivů a muzeí. Na tomto našem webu bychom chtěli publikovat prameny, které se podařilo získat, případně na ně odkážeme.

Slavonice a slavonický kraj - Eleonora Polly, Rottweil/Neckar 1986 - je příklad „soukromé“ kroniky. Je psána německy a je přeložena do češtiny. Její překlad je k dispozici na našich stránkách.
 

obsazení Slavonic vojsky Wermachtu 1. 10. 1938

Historický záznam o obsazení Slavonic vojsky Wehrmachtu 1.října 1938.

program slavonického kina z roku 1942

program slavonického kina z roku 1942

Bohuslav Burian - statečný kněz a oběť komunistického teroru

Bohuslav Burian - statečný kněz a oběť komunistického teroru -sloužil po válce jako kaplan i ve Slavonicích. Podrobně popsal osudy tohoto statečného kněze ve své knize Václav Vaško: Dům na skále 3. Církev vězněná 1950 - 1960. K. Vydří, Karmelitánské nakl. 2008., s. 58 - 67.

kronika Slavonicka E. Polly, překlad, předmluva

V archivu projektu ke k dispozici překlad "soukromé" kroniky Eleonory Polly. Je psána německy a de facto popisuje dějiny jednotlivých obcí bývalého slavonického okresu.

slavonická věž měla svého nočního hlídače1

Slavonická věž měla svého nočního hlídače1- Sandra Sam.

slavonická věž měla svého nočního hlídače2

Slavonická věž měla svého nočního hlídače1- Sandra Sam.

kronika Slavonicka E.Polly, II. část

kronika E.Polly, II. část (Staré Hobzí, Český Rudolec, Dančovice)

kronika Slavonicka E.Polly, III. část

kronika E.Polly, III. část (Leštnice - Rancířov)

kronika Slavonicka E. Polly, I. část

kronika E. Polly, I. část(předmluva, charakteristika regionu, Slavonice)