průběh projektu - II. etapa

Křest publikace Žijící paměti aneb hlasy německy mluvících pamětníků Slavonicka a prezentace projektu

Centrum pro budoucnost, o.p.s. a rakouský partner Lepschi Vás srdečně zvou na křest nové publikace Žijící paměti aneb hlasy německy mluvících pamětníků Slavonicka a prezentaci projektu, které se budou konat u příležitosti slavnostního otevření Spolkového domu v sobotu 23. listopadu 2013 od 19 hodin ve Slavonicích, Na Potoku 629.

Útlá knížka, která bude v sobotu 23. listopadu prezentována, přináší úvodem informace historiků, kteří se druhou světovou válkou a následným odsunem v regionu zabývají (B. Hanák, D. Kovařík, M. Horáková), následuje překlad vzpomínek odsunutých obyvatel Slavonicka a uzavírá ji přepis vzpomínek jednoho českého a jednoho rakouského pamětníka. O významu projektu říká jeho manažer Tomáš Heczko: Věříme, že poznáváním historie místa, kde žijeme a který je naším společným domovem a poznáváním příběhů a osudů jeho obyvatel se zmenší různé obavy současníků. Nejsme historikové, ale pomocí rozhovorů, které můžou být zkresleny a jde o pocity dotazovaných, můžeme doplnit pomyslnou mapu našeho regionu. (Jako bychom skládali skládačku a naše rozhovory a stránky www.slavonice-zlabings.eu jsou tím doplňujícím kouskem, který někomu možná pomůže poskládat celý obrázek o nejednoduchém 20-století na Slavonicku)

-------------------------------------------------------------------

V letech  2011-2012 jsme realizovali za velkého zájmu veřejnosti projekt Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků I. V regionu Slavonicka a přilehlé části Rakouska jsme hledali a nacházeli zpřetrhané příběhy lidí, kteří zde žili, ale převážně dějinné události je katapultovaly úplně jinam. Na webu www.slavonice-zlabings.eu jsme shromáždili dostupné informace a zveřejnili nalezené dokumenty. Rádi bychom v pokračování projektu vyhledali zbývající pamětníky (čas je silně proti nám), odborně vedenou orálně historickou metodou s nimi natočili rozhovory a zajistili fotodokumentaci. Poté rozhovory následně zpracovali, přepsali, přeložili a umístili na web projektu. (Metoda podrobně - viz příl projektu.) Připravíme pro veřejnost tři setkání s tématy projektu. Ve spolupráci se Zákl. um. školou  připravíme výstavu Osudy lidí a domů. Vytvoříme publikaci o průběhu a výsledcích projektu s částí publikace o situaci vysídlených v roce 1945, dosud česky nevydané. Vše publikujeme na webu, doplníme něm verzi.

Cíle projektu:

pokračovat v mapování historie regionu Slavonicka a přilehlé části Rakouska 20. století ( do roku 1990), - hledat zpřetrhané příběhy - uchovat vzpomínky přímých pamětníků událostí, - hledat kořeny, - zaplnit bílá místa v historii regionu, - posilovat znalosti o historii, - uchovat historii pro budoucí generace - připomínat oběti nacismu a stalinismu - obnovit historickou kontinuitu.

Cílové skupiny projektu:

Česká a rakouská veřejnost, občané regionu, návštěvníci regionu, školní děti - kresby současné podoby tří až pěti vybraných domů ve Slavonicích, seznámení se s historií domů a osudy jejích obyvatel. Udržitelnost projektu spočívá především v tom, že každý zájemce o historii i současnost bude mít dostatek informací, poznáváním příběhů a osudů obyvatel regionu se zlepší vnímání historie a zmenší se vědomé i podvědomé obavy současníků. Navázání osobních vztahů je nejlepším lékem na obavy a nedůvěru. 

Aktivity projektu:

leden - prosinec - natáčení rozhovorů s pamětníky, zpracování rozhovorů, jejich překlady do češtiny a němčiny, jejich publikování na webu slavonice-zlabings.eu, doplnění informací v německé jazykové mutaci, doplnění sekce map - historické mapy a mapy jednotlivých obcí se jmény původních obyvatel, únor - akce pro veřejnost, přednáška historické antropoložky Mgr. Moniky Horákové o osudech odsunutých obyvatel Slavonic po roce 1945, březen - přednáška rakouského historika dr. Niklase Perziho (rakouský pohled na odsun/vyhnání), projekce filmu Zapomenuté pohraničí,  prezentace novinek na webu slavonice-zlabings.eu, listopad - setkání a prezentace projektu pro veřejnost, výstava Osudy lidí a domů, vydání a křest publikace, tlumočení, prezentace rozhovorů s pamětníky, účast pamětníků a historiků. Výstupy: publikace, doplněný web slavonice-zlabings.eu, výstava, prezenční listiny,  2 ks pohlednice staré Slavonice/Zlabings - propagace webu projektu, fotodokumentace, předpoklad - 70 osob.

Slavonice-Zlabings: Vom Ankommen, Weggehenmüssen und Neubeginn - Teil 1

V rámci druhé etapy projektu se v Dobersbergu konalo 22. 3. 2013 představení projektu a přednáška N. Perziho - osudy odsunutých v Rakousku v roce 1945 - 1. díl - celou přednášku najdete - texty - dokumenty - N. Perzi a jeho práce.

Říkali nám batůžkáři"

Pozvánka na besedu s historickou antropoložkou Mgr. Monikou Horákovou na 14. 2. 2013.

vzpomínky paní Helen Schneider

Vzpomínky paní Helen Schneider na konec 2. světové války - Lančov

Pozvánka - plakát na prezentaci projektu a křest publikace 23. 11.

Pozvánka - plakát na prezentaci projektu a křest publikace 23. 11.

Pozvánka - plakát na výstavu prací dětí - osudy lidí a domů - 16. 11.

Pozvánka - plakát na výstavu prací dětí - osudy lidí a domů - 16. 11.

Tisková zpráva - 23. 11. 2013

Tisková zpráva - 23. 11. 2013