Setkání rodáků ve Slavonicích v roce 2004

Setkání rodáků začalo v městském muzeu ve Slavonicích v sobotu 14. srpna 2004. Po úvodních projevech uvedl P. Bartoň: "O setkání rodáků ze Slavonic a okolí se v našem spolku mluvilo hodně dlouho. Inspirací bylo realizované setkání ve Starém Městě pod Landštejnem v roce 1999. Tehdy to byl od sdružení Česká Kanada velice průkopnický a záslužný čin a protože i celý projekt je velmi kvalitní, velice jsme stáli o jeho pokračování. Zásluhou německých partnerů, Česko-německého fondu budoucnosti a všech spolupracovníků se dobrá věc podařila."

Příprava setkání

Setkání předcházelo jednání se zástupci Südmährischer Landschaftsrad Franzem Longinem, Kurtem Strommerem a Rudolfem Rosenbergerem v německém Geislingenu v březnu tohoto roku. Při něm jsme se poznali a prezentovali dosavadní projekty občanských sdružení a obcí mapujících 20. století v našem regionu. Počáteční zvědavý a zdvořilý odstup se postupně změnil v zájem o tyto aktivity a další spolupráci a z plánované jedné hodiny jich bylo najednou pět. Po dobrém obědě jsme si prohlédli muzeum landsmanšaftu, které je na radnici. Muzejní exponáty, informační tabule, přehledy, statistiky jsou zpracované s německou důkladností a vypovídají o době a osudech lidí, do jejichž života zasáhla krutě 2. světová válka a následný odsun.
 
Sobota 14. srpna - dopoledne

Všichni, kteří pomáhali při organizaci a přípravě setkání (členové občanských sdužení Slavonická renesanční společnost a Česká Kanada) měli plné ruce práce již od pátku. Uklidit prostory kina, připravit skenovací studio, doladit program. Setkání začalo v sále městského muzea s malým zpožděním způsobeným zdržením při prezenci, protože všichni přišli najednou. Přišli převážně rodáci odsunutí na konci 2. světové války, poválečných rodáků Čechů bylo jenom několik, zachraňovali to rodáci z řad organizátorů. Možná jsme nedobře formulovali pozvání, protože setkání bylo určené i pro ně. Přítomné přivítali zástupci pořádajících spolků Hanka Langová a Olga Žampová, vstřícně je pozdravil a přivítal ve městě starosta Josef Urban. Peter Bartoň a Kurt Strommer za německou stranu poděkovali za pozvání a zorganizování setkání a pan Strommmer předal starostovi na památku grafické listy se slavonickými motivy. Historik Michal Stehlík zrekapituloval projekt Návrat paměti krajiny, jeho cíle a smysl.

Po krátké návštěvě v kostele jsme se přesunuli do budovy původně Německého spolkového domu, později kina, dnes staveniště. Mobilní skenovací studio bylo připravené, rodáci se rozdělili do skupinek a začalo vzpomínání, prokládané šálky kávy či prohlídkou objektu. V dějinách Slavonicka 20. století je stále ještě hodně bílých míst. Především jeho první polovina je velice chudá na archivní prameny, dokumenty, monografie a další. Když se rodáci rozdělili do skupinek a začalo se vzpomínat, kam jako děti chodily do školy, jak vypadaly Slavonice, že ve městě měla pobočku třeba firma Baťa, kde jste si mohli koupit nejen boty, ale i oblečení, člověk se vracel zpátky v čase a uvědomoval si, jak jak se historie a dějiny podepisují na každém domě, na každém místě, na každém z nás. Náměstí plné obchůdků a hospod, květiny, živý maloměstský ruch. Z okolních vesnic se do Slavonic jezdilo docela často a především děti si tyhle výlety užívaly. Zajímavé bylo vyprávění o době války, kdy například ve vesnici Mutná byly do jednotlivých statků přidělováni na práce zajatci, protože muži byli ve válce. Jak si na konci války chodili do vsi pro jídlo zajatci ze
zajateckého tábora nad vsí, protože měli hlad a ještě nebyly postavené ploty, které by jim to znemožňovaly...

Sobota 14. srpna - odpoledne

Při povídání všem vyhládlo a proto přišel k chuti oběd v restauraci Arkáda. Němečtí návštěvníci si velice pochvalovali naše pivo a i při obědě se neustále každý na něco vyptával. Němci na život u nás, jaká je současnost, jak se v Česku žije, zajímala je spousta věcí. Po obědě následovalo společné foto a společná prohlídka města, kterou zajistilo regionální informační středisko, hostům se věnovala jeho pracovnice Jana Vinšová. Po prohlídce se vydal autobus a auto na výlety. Autobus objel novou výstavbu ve městě (kolem paneláků a řadových a rodinných domů) a přes Mutnou, Cizkrajov a Mutišov se vrátil v podvečer zpět. Hezká příhoda se stala v Cizkrajově, když při příchodu ke kostelu jsme zjistili, že je otevřený a slavonický pan farář se chystá na podvečerní mši. Rodáci se ho vyptávali na kostel a farnost a společně si velice spontánně zazpívali svou oblíbenou duchovní píseň. Po návratu čekalo rodáky v kině občerstvení a protože někteří z nich měli další akce v Rakousku i rozloučení. Bylo velice srdečné a věřím, že většině zúčastněných Čechů i Němců - "jihomoravanů" - bylo dobře na duši.

Po celý den pracovalo skenovací studio, byly skenovány fotografie, které rozšíří archiv archiv pramenů. Rodáci jich přivezli tolik, že bylo nutné vybírat a nestihlo se naskenovat úplně všechno. Nejzajímavější dokumenty však zpracovány byly a nyní je potřeba pracovat dál.

 

 

Dopis Kurta Strommera, předsedy slavonických odsunutých, po setkání rodáků

Vážení přátelé,
Vážená paní Langová, Mgr. Olga Žampová a Mgr. Lucie Stehlíková,

V sobotu 14.8.04 navštívilo cca. 50 německých a rakouských Jihomoravanů staré rodné město Slavonice. Přivítali jste nás v prostoru muzea a pozdravil nás také starosta města. Byl zde přítomen i Peter Bartoň z Prahy, ORF a regionální noviny. Následně jste nás mile přijali v Německém domě, posilnili jsme se kávou a seznámili jsme se pomocí obrazů a informací s prací kulturního a turistického spolku.

Rozhovory doplnily vysvětlování. Fotky z doby před rokem 1945, které jsme dovezli, byly zpracovány Vaším technickým týmem do elektronické podoby. Čas rychle uběhl a my byli pozváni na oběd do krásné restaurace Arkáda. Návštěvníci si vychutnali výborné jídlo a dobré pivo. Následovalo společné foto u kašny na Dolním náměstí a prohlídka města. V 16 hodin vyjel velký a malý autobus na hodinovou okružní jízdu po okolních vesnicích. V 17 hodin byli všichni zpět v Německém domě, kde bylo připraveno občerstvení.

Milí přátelé, píši toto všechno, abych vyslovil obdiv úsilí Vašich spolupracovníků a pomocníků. My "staří Jihomoravané" jsme byli mile překvapeni Vaši pohostinností. Byl to pro nás všechny krásný zážitek. Přesvědčili jste nás, že mladá generace "nových Jihomoravanů" chce dobře pečovat o náš a váš domov. Tímto setkáním jste navrátili paměť krajině. Chceme společně tvořit důstojnou budoucnost v této nové Evropě s pravdomluvností a odvahou. Ještě jednou srdečný dík a mnoho pozdravů!

Kurt Strommer
Kreisbetreuer