Renesanční perla na pomezí Čech, Moravy a Rakouska

Slavonice jsou krásné renesanční městečko na pomezí tří historických zemí: Čech, Moravy a Rakouska, do roku 1960 to byly Slavonice na jihozápadní Moravě, po správní reformě byly přičleněny do jihočeského kraje, kde je najdete dodnes. Roku 1961 byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací.

Nejvíce informací o městě najdete na webu: slavonice.cz. O historii, nabídku pro turisty, a vůbec o všem, čím Slavonice žijí.

Vznik města se datuje kolem 12. století. Nejstarší písemná zpráva pochází z roku 1260. Původně se jednalo o osadu, později o trhovou ves, která patřila pánům z Hradce (větev Vítkovců). Obě náměstí vytvořila středověká zástavba měšťanských domů postavených na dlouhých parcelách s úzkými dvory. Mezi těmito náměstími stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie s dominující městskou věží. Věž byla postavená v letech 1503-1549. Chrám Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní bazilika budovaná od pol. 14. století do roku 1521. Od konce 15. století pak bylo v okolí Slavonic zakládáno mnoho rybníků. V 16. století prožívalo město hospodářský rozkvět, došlo také k přestavbě všech domů na obou náměstích.

Těžké doby zažilo město za třicetileté války. V roce 1575 mělo město 156 měšťanských domů z toho 28 na předměstí, po roce 1624 bylo ze 164 domů 73 pustých nebo vypálených. V roce 1680-1681 zdecimoval Slavonice mor. V roce 1945 se Slavonice vylidnily po odsunu německých obyvatel a do města přišli noví osadníci...

Zastavený čas je největší devizou Slavonic, řekl architekt David Vávra a Důsledky zastaveného času jsou jeho největší slabinou, pokračoval.

Noční Slavonice

Noční Slavonice

Noční Slavonice. Foto: Karel Hrubý, panoramio.com.

Duha nad Slavonicemi II

Duha nad Slavonicemi II

Duha nad Slavonicemi II. Foto: Karel Hrubý, www.panoramio.com.