Historik David Kovařík a jeho práce

Mgr. David Kovařík se narodil v roce 1972 v Jindřichově Hradci. Pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Brně.
Odborné curriculum:
•Od 2003 – odborný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
•Od 2002 – doktorské studium – obor české dějiny FF MU v Brně
•1996-2004 – studium historie, etnologie a muzeologie na FF MU v Brně
•1994-1996 – pracovník Okresního muzea v Jindřichově Hradci

Badatelské zaměření:
•České dějiny po roce 1945 se zaměřením na výzkum pohraničních oblastí
•Dějiny města Brna po roce 1945

Výzkumné projekty:
•Zánik obcí a demolice neosídlených objektů v českém pohraničí se zaměřením na česko-bavorskou a česko-rakouskou hranici v letech 1945-1960 (Disertační práce)
•Ostraha státních hranic a její vliv na vývoj pohraničních oblastí v době nástupu a upevňování komunistického režimu v Československu 1948-1960 (Interní startovací projekt Grantové agentury AV ČR)

D. Kovařík - Odsun Němců

David Kovařík - Vysídlení Němců z okresu Jindřichův Hradec 1945 – 1948 (studie)

D. Kovařík - Likvidace pohraničních obcí a osad na Novobystřicku po roce 1945

D. Kovařík - Likvidace pohraničních obcí a osad na Novobystřicku po roce 1945.