dokumenty

Historické dokumenty, články, studie a materiály o době, kterou zachycuje tento web. Medailony historiků, kteří se bádání v této oblasti věnují. Diplomové práce, které reflektují Slavonicko převážně prvních dvou třetin dvacátého století, zkrátka a dobře, aby všechno bylo hezky pohromadě na jedné virtuální hromádce ...

digitálním webovém archivu Státního oblastního archivu v Třeboni najdete jak obecní kroniky Slavonic (1923 - 1965, 1966 - 1994), tak digitalizované matriční knihy Slavonic (1647 - 1914), ale také cechovní knihy či sbírky starých pohlednic z fondů Státního oblastního archivu v J. Hradci. Při brouzdání digitální Pamětní knihou (Gemeinde Gedenkbuch der Stadt Zlabings), obecní kronikou Slavonic, zachycující období 1923 - 1965 se dočtete spoustu zajímavostí, i když německá část se čte hůře. Zajímavým je například fakt, že na snímku 131 - konec 2. svět. války - zjistíte, že německé zápisy jsou velice stručné a český kronikář, který kroniku přebíral uvádí, že prof. Theodor Deimel, který kroniku vedl řadu let a byl významnou slavonickou osobností, zápisy z let 1938 - 1945 z kroniky odstranil a podle jeho slov i zničil. Sice hlavní válečné události doplnil, ale velice stručně a už to není ono...

Bibliografie Dačicka a Slavonicka

Bibliografie Dačicka a Slavonicka - V edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, sv. 55, vydala Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Městskou knihovnou v Dačicích v roce 2013 soupis vlastivědné literatury regionu. Autoři: J. Kubíček a B. Smutný.