Niklas Perzi a jeho práce


Mag. Niklas Perzi, MAS

Narodil se roku 1970 v rakouském městečku Waidhofen an der Thaya. Studoval dějiny východní Evropy a politické vědy na Vídeňské univerzitě (Universität Wien), delší studijní a výzkumný pobyt absolvoval na Karlově univerzitě v Praze. Nyní dokončuje svou disertaci o problematice českého bezpečnostního aparátu v Protektorátu Čechy a Morava. Těžištěm jeho badatelského zájmu jsou dějiny českých zemí ve 20. století a jejich vzájemné souvislosti s Rakouskem.

Pracuje na Waldviertel Akedemie ve Waidhofenu a zároveň jako historik a publicista na volné noze. Organizoval řadu konferencí (např. „Die Husák und Kreisky-Jahre“ v roce 2010), výstav (byl např. spolukurátorem dolnorakouské zemské výstavy „Österreich – Tschechien. Geteilt – Getrennt – Vereint“), vydává sborníky a podílí se na dalších aktivitách zejm. v oblasti regionální historie a přeshraničních vztahů (např. realizoval naučnou stezku z Nové Bystřice do Reingers). Je členem Rakousko-české komise historiků.

Výběrová bibliografie:

Monografie:

Verschwundene Lebenswelt – Vergessener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, Waidhofen a. d. Thaya 2001 (spoluautoři Peter Mähner, Franz Pötscher a Michal Stehlík).

Die Beneš-Dekrete. Eine europäische Tragödie, Wien-St. Pölten 2003.

Kautzen 1938. Verfolgung – Beraubung – Vertreibung. Im Gedenken an die Opfer des NS-Regimes, Kautzen 2010.

Redakce a spoluredakce sborníků:

(od roku 2007)

Die Samtene Revolution. Vorgeschichte – Verlauf – Akteure, Frankfurt am Main –Wien  2009 (spolueditoři Beata Blehova a Peter Bachmaier).

Österreich-Tschechien. Unser 20. Jahrhundert. Begleitband zum wissenschaftlichen Rahmenprogramm der Niederösterreichischen Landesausstellung 2009, Wien 2009 (spolueditoři Armin Laussegger a Reinhard Linke).

Sborníkové a časopisecké studie:

(od roku 2007)

... další informace najdete na stránkách projektu Historická dílna, pedag. fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Slavonice-Zlabings: Vom Ankommen, Weggehenmüssen und Neubeginn - Teil 1

V rámci druhé etapy projektu se v Dobersbergu konalo 22. 3. 2013 představení projektu a přednáška N. Perziho - osudy odsunutých v Rakousku v roce 1945 - 1. díl - celou přednášku najdete - texty - dokumenty - N. Perzi a jeho práce.

Slavonice-Zlabings:Vom Ankommen, Weggehenmüssen und Neubeginn - Teil 2

N. Perzi - osudy odsunutých v Rakousku v roce 1945 - 2. díl

Vom Ankommen, Weggehenmüssen und Neubeginn - Teil 3

V rámci druhé etapy projektu se v Dobersbergu konalo 22. 3. 2013 představení projektu a přednáška N. Perziho - osudy odsunutých v Rakousku v roce 1945 - 1. díl

Slavonice-Zlabings: Vom Ankommen, Weggehenmüssen und Neubeginn - Teil 4

N. Perzi - osudy odsunutých v Rakousku v roce 1945 - 4. díl