staré a historické mapy z Čech, Moravy a Slezska

Staré a historické mapy z Čech, Moravy a Slezska

Mapové dědictví našich předků dostupné pro všechny

Zapojte se do tohoto projektu i vy a pomozte znovu nalézt, obohatit a uchovat naši společnou minulost.

Na webu www.staremapy.cz si můžete najít území, které Vás zajímá a podívat se na jeho zachycení ve starých mapách, překládat mapy přes současné satelitní snímky a tak si porovnat proměny území v čase. Na začátek práce s databázemi je vhodný například vyhledávač OldMapsOnline.org.

Na projektu spolupracují univerzity a velké knihovny a zapojit se můžete i Vy. Navíc území Slavonicka je na mapách tak trochu na okraji, na řadě map není zachycené, takže prostor pro vlastní zapojení určitě je...

Jaké konkrétní výstupy projekt uživatelům nabízí?

Běžní uživatelé internetu mohou pomocí několika málo kliknutí vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth a sami překládat mapy přes současné satelitní snímky a porovnat proměny území v čase. Výstupy projektu bude možné využít i pro další výzkum, umožní také zavedení vizuálního vyhledávání v mapových sbírkách. Není tak nutné znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožnila zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích databází, jako je například vyhledávač OldMapsOnline.org.

Na jakém principu aplikace funguje?

Webová aplikace StaréMapy.cz pracuje na jednoduchém principu označení stejné lokality na sta­ré mapě v jedné a na současné mapě v druhé polovině obrazovky. Dobrovolníci zde mohou využít svých detailních znalostí území a proměn místního názvosloví, které jim umožní propojit minulost se současností. Připraven je i nástroj pro grafické oříznutí ozdobných rámů a ilustrací od vlastní mapy. Jeho ovládání zvládne opravdu každý i na mapách zemí z druhého konce světa.

(citace z článku Představujeme projek StaréMapy.cz, publikovaný v časopise Čtenář č. 7-8, rok 2013, ročník 65, s. 250 - 251, ptala se Lenka Šimková, odpovídal Jiří Dufka - MZK Brno)

 

 

Představujeme projekt StaréMapy.cz

Představujeme projekt StaréMapy.cz, jehož hlavním cílem je Cílem je zlepšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek a spolupracují na něm univerzity a velké knihovny - www.staremapy.cz